Advertentie
Advertentie

Agalev vraagt eenmalige regularisatie illegalen

(tijd) - Agalev-senator Eddy Boutmans pleit voor de invoering van een ontheemdenstatuut. Mensen die crisissituaties in hun land ontvluchten, zouden zo een tijdelijk onderkomen in ons land kunnen vinden. Ook vindt Boutmans dat er een eenmalige regularisatie moet komen voor clandestienen. De Agalev-senator vindt dat de Conventie van Genève geen afdoende oplossing biedt voor mensen die tijdelijk op de vlucht zijn voor een crisissituatie in hun land. Boutmans denkt hierbij aan de oorlog in Bosnië enkele jaren geleden en de huidige toestand in Kosovo die hele stromen vluchtelingen op de been hebben gebracht. Deze ontheemden moeten hier een tijdelijk verblijfsrecht kunnen krijgen.