Agalev vraagt onderzoek naar KS-gelden

(belga) - Agalev-senator Jef Ulburghs gaat in de Vlaamse raad een motie indienen waarin gevraagd wordt de KS-gelden opnieuw onder kontrole van de gemeenschap te plaatsen. Het geld moet wel in Limburg blijven. Tevens wil Ulburghs ook dat er een onderzoekskommissie wordt opgericht die nagaat waaraan de 100 miljard werd besteed die KS kreeg voor de afwikkeling van de mijnsluitingen en de rekonversie van de mijnstreek. Volgens de Agalev-senator heeft KS miljarden verspild, onder meer in de affaire Super Club, het ERC-projekt en de participatie in het bouwbedrijf Pieters-De Gelder. Ulburghs wil ten slotte ook dat de statuten van de mijnwerkers uit het oostelijk en het westelijk mijnbekken worden gelijkgeschakeld.