Agalev wil lokale jobdiensten kelderen

(belga) - Agalev hoopt op steun van andere frakties om tijdens de stemming volgende week in de Kamer, de "plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen' nog in extremis uit de sociale programmawet te lichten. Volgens de reeds door de Senaat goedgekeurde wet, wordt iedere gemeente verplicht een PWA op te richten. Samen met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening worden deze PWA's bevoegd voor de organizatie en de kontrole van zogenaamde "aktiviteiten buiten het reguliere arbeidscircuit'.