Agalev wil meer blauwhelmen in Bosnië

(tijd) - De Groenen dringen aan op een krachtigere ondersteuning en een versterking van de rol van de blauwhelmen in Bosnië om te komen tot een globale vredesoplossing voor de regio. Ze moeten kunnen optreden als een internationale politiemacht om zo de veilige zones te creëren die de VN-veiligheidsraad vroeger heeft vastgelegd in haar resoluties. De dreiging met bombardementen is volgens Agalev aan te grote risico's verbonden.