Agalev ziet geen heil in milieuplan-Kelchtermans

BRUSSEL (tijd) - Agalev verwacht weinig heil van de nieuwe voorstellen inzake waterbeleid vervat in het milieubeleidsplan van gemeenschapsminister Theo Kelchtermans van leefmilieu. Volgens de groenen wordt de verkeerde aanpak uit het verleden gewoon doorgetrokken: de nadruk blijft liggen op het wegwerken van de vervuiling eerder dan op het voorkomen ervan. Agalev is tevens niet te spreken over de wijze waarop het milieubeleidsplan wordt uitgevoerd.