Agenda van algemene vergadering secuur opstellen

Aandeelhouders en vennoten van een vennootschap moeten verplicht opgeroepen worden om deel te nemen aan de algemene vergaderingen, ook al staat het tijdstip voor de algemene jaarvergadering expliciet vermeld in de statuten. In de oproeping moet immers de agenda van de vergadering staan.