AGF/Assubel/De Schelde schrapt 400 banen

(tijd) - De verzekeringsgroep AGF/Assubel/De Schelde kondigde vrijdag een herstructureringsplan aan om haar concurrentiepositie op de Belgische verzekeringsmarkt te verstevigen. Het plan brengt de werkzekerheid van 400 medewerkers in het gedrang. De maatschappij onderhandelt met de werknemersafgevaardigden om de meest geschikte oplossing op sociaal vlak te vinden. De groep wil gedwongen ontslagen vermijden.Vrijdag lichtte de directie de ondernemingsraden over het herstructureringsplan in. Het plan voorziet in de afdanking van een vijfde van het personeelsbestand, of 400 mensen. De directie wil de maatregel doorvoeren voor eind december 2000. Het is niet uitgesloten dat AGF/Assubel/De Schelde het statuut van onderneming in herstructurering aanvraagt. Alle verzekeringsafdelingen en alle regio's worden door de maatregel getroffen. De ruim 100 bankiers van AGF/Assubel Bank worden niet geviseerd. Ook de zustervennootschap Assubel/Arbeidsongevallen staat los van het plan.