Agfa-Gevaert door RSZ voor de rechter gedaagd

(tijd) - De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid daagt Agfa- Gevaert voor de rechter wegens het niet betalen van RSZ op de winstbewijzen die Agfa-Gevaert creëerde. Dit betekent dat de winstbewijzen door de RSZ als loon beschouwd worden. In 1986 oordeelde toenmalig Minister van tewerkstelling en arbeid Hansenne dat de winstbewijzen van Agfa-Gevaert geen loon waren maar dividenden. De RSZ stelt dit opnieuw in vraag. Bij Agfa-Gevaert zegt personeelsdirekteur Cocquyt dat de RSZ dit proces inspant om verjaring tegen te gaan. De aktie van het RSZ is belangrijk, want steeds meer bedrijven zien de winstbewijzen als een geschikte beloningsvorm.