Advertentie
Advertentie

AGHA pleit weer voor een onafhankelijk

(tijd) - AGHA, de vereniging die de beroepsorganizaties van de maritieme sektor in Antwerpen overkoepelt, pleit in haar Beleidsnota 1990 nog maar eens voor een gemengde interkommunale om de haven te besturen ter vervanging van het louter stedelijk havenbestuur. De havenregie voldoet evenmin, omdat ook die tè afhankelijk blijft van het stadsbestuur, zo staat in de nota te lezen. Gepleit wordt voor een volledige scheiding tussen stads- en havenbestuur.