AGHA wil nog dit jaar beslissing over tweede Scheldeterminal

(tijd) - AGHA, de Antwerpse Gemeenschap voor de Haven, is het eens met het voorstel van de Vlaamse Havenkommissie de bouw van het Verrebroekdok in de tijd te spreiden. Ondanks de krapte van de beschikbare financiële middelen, kan dan nog in 1993 begonnen worden met de tweede containerterminal aan de Schelde.