Agridus kent onbewogen halfjaar

De vennootschap Agridus meldt dat de toestand van de vereffening op 31 december 1990, zijnde de eerste zes maanden van het boekjaar dat afsluit op 30 juni 1991, geen opmerkelijke gebeurtenissen heeft gekend. Er werden ook geen uitzonderlijke financiële opbrengsten geboekt. Tijdens deze periode beliepen de gewone bedrijfs- en financiële kosten 558.344 frank en de gewone financiële opbrengsten 11.913 frank.