Agusta betaald met andere kontrakten

(tijd) - Ondertussen is er dit weekeinde een nieuw dokument van het Hoog Komitee van Toezicht aan het licht gekomen. In een eerste dokument stelde kommissaris Lachapelle van het Hoog Komitee van Toezicht dat Agusta de helikopters aan dumpingprijzen verkocht. De verkoopprijs zou 12 procent onder de kostprijs hebben gelegen. In een nieuw dokument, dat De Morgen publiceerde, zegt Lachapelle dat dit verlies gekompenseerd werd door het plaatsen van andere bestellingen bij Agusta of een dochtermaatschappij. Al deze kontrakten werden in 1990 en 1991 afgesloten en ondertekend door toenmalig minister van defensie Coëme. Het Hoog Komitee van Toezicht heeft forse bezwaren bij een van deze kontrakten, met name de aankoop van negen lesvliegtuigen. De totale waarde van dit kontrakt bedroeg 207 miljoen fr. Volgens Lachapelle werd deze bestelling vermomd als een aankoop van vliegtuigonderdelen. Op deze wijze hoefde het dossier niet te worden voorgelegd aan het sociaal-ekonomisch kernkabinet.