Ahlers noteert winststijging

De gekonsolideerde winst voor het boekjaar 1987 van de groep Ahlers is gestegen tot 129,3 miljoen frank tegen 56,5 miljoen frank in 1986. De winst na belasting van de Antwerpse holding Ahlers NV, uit de belangensfeer van André Leysen en met belangen in de sektoren rederij, agenturen en verzekering, steeg met 25 procent tot 125,4 miljoen frank.