Ahold formeert grootaandeelhouders

(tijd) - Het detailhandelsconcern Ahold heeft een groep van vier grootaandeelhouders gevormd, die 20 procent van de aandelen in handen krijgt. Ahold ontkent dat de vier kernaandeelhouders een beschermingsmaatregel zijn om een eventuele vijandige overname te voorkomen. Ahold liet ook weten dat het samenwerkingsverband met Argyll en Casino is veranderd. De samenwerking blijft behouden, maar de wederzijdse kruisparticipaties zijn verkocht.Ahold gaat minimaal 21 miljoen zogeheten preferente aandelen met een vast dividend plaatsen bij drie grote financiële instellingen. Dat zijn ING, Fortis en Achmea. Naast de uitgifte van deze nieuwe aandelen, heeft Ahold ook een herplaatsing van bestaande eigen aandelen gearrangeerd. Deze aandelen (ruim 7 miljoen stuks) komen uit het bezit van twee buitenlandse samenwerkingspartners, Argyll en Casino. Deze stukken zijn verkocht aan het ambtenarenpensioenfonds ABP en aan ING, Fortis en Achmea.