Ahold schaakt om de macht op de levensmiddelenmarkt

(tijd) - De Nederlandse distributeur Koninklijke Ahold (Albert Heijn Holding) wil zo snel mogelijk een Europese alliantie van distributeurs tot stand brengen waarbij de zelfstandigheid van de partners maximaal wordt verzekerd. Ahold hanteert een dubbele formule: Een "kerngroep' bestaande uit het Britse Argyll, het Franse Casino en Ahold, staat vergaande samenwerking voor. Een tweede groep, bestaande uit de kerngroep plus nog eens drie distributeurs, mikt op "synergie-marketing' die tot doel heeft de produkten goedkoper in de schappen te krijgen. De initiatieven van GIB Group houden het midden tussen deze formules.