AI veroordeelt handel conflictdiamanten

BRUSSEL (tijd) - Amnesty International viseert niet de diamantsector, maar wel de handel in zogenaamde conflictdiamanten. Salil Tripathi nuanceert in een interview de standpunten van de mensenrechtenbeweging, waarvoor hij onderzoek verricht naar de banden tussen diamant- en wapenhandel. Hij was deze week in België, onder meer voor overleg met de Hoge Raad voor Diamant (HRD). De HRD doet zijn best, maar blijft kampen met praktische problemen.