AIB-Vin¸otte in asbestbestrijding

(tijd) - De erkende kontrole-instelling AIB-Vin¸otte heeft een nieuw dienstenpakket samengesteld om de werkgevers bij mogelijke asbestproblemen te helpen.