Advertentie
Advertentie

Aids domineertsterftecijfers Zuid-Afrika

(tijd) - Aids is de voornaamste doodsoorzaak in Zuid-Afrika, berekende de onderzoeksinstelling Medical Research Council (MRC). Een kwart van de sterfgevallen in het land was vorig jaar te wijten aan aids. Volgens de MRC-studie sterven de komende tien jaar nog eens 5 à 7 miljoen Zuid-Afrikanen aan de ziekte.RavageDe statistieken tonen aan dat HIV en aids een ware ravage aanrichten in Zuid-Afrika. Ruim 40 procent van de sterfgevallen in de leeftijdscategorie 15 tot 49 jaar was verleden jaar het gevolg van aids. De MRC merkt op dat het aantal sterfgevallen in alle categorieën de jongste 15 jaar fors de hoogte inschoot. Bij mannen tussen 30 tot 34 jaar lag het sterftecijfer in 2000 2,5 keer hoger dan in 1985. Bij de vrouwen tussen 25 tot 29 jaar waren maar liefst 3,5 keer meer sterfgevallen.De MRC geeft toe dat de juiste oorzaak van de scherpe stijging van het aantal sterfgevallen niet bekend is. Het statistische materiaal is namelijk niet erg betrouwbaar. Tijdens de Apartheid werden de bevolkingsregisters niet altijd even nauwkeurig bijgehouden, stelt de MRC, vooral op het platteland en in de zwarte gebieden. De huidige statistieken zijn vollediger, wat de plotse stijging van het aantal sterfgevallen gedeeltelijk kan verklaren.Er zijn nog wel meer twijfels over de betrouwbaarheid van de aids-cijfers in Zuid-Afrika. Officieel is een Zuid-Afrikaan op negen seropositief of heeft hij of zij aids. Maar dat cijfer is gebaseerd op een studie van de vrouwen die prenatale ziekenhuizen bezoeken. De onderzoeksinstelling Statistics SA vroeg om een onderzoek in 60.000 gezinnen om de ware omvang van de aids-epidemie te kennen. EZ