Advertentie
Advertentie

Air Liquideversnelt winstgroei

Air Liquide is, met een marktaandeel van ongeveer 18%, de grootste leverancier van industriele gassen ter wereld. De onderneming is gespecialiseerd in de productie en verkoop van zuurstof, stikstof, koolstofdioxide, waterstof, argon en acetyleen. Air Liquide deelt zijn activiteiten op in vier divisies: grote verbruikers (24% omzet), elektronica (9%), industriele gebruikers (40%) en gezondheidszorg (15%). Het saldo (12%) bestaat uit allerlei apparatuur zoals lasgereedschap en duikflessen. De grote verbruikers zijn de staalindustrie, de chemische nijverheid, de petroleumindustrie enzovoort. Deze afnemers zijn via pijpleidingen verbonden met de gasfabrieken van Air Liquide. De elektronica is een verbruiker van speciale gassen. De klanten worden bevoorraad door installaties op de terreinen van de afnemers. Het gaat meestal om langlopende contracten. Industriele afnemers hebben behoefte aan kleine of middelgrote hoeveelheden gas. Die worden liquide of in gasvorm geleverd of ter plaatse geproduceerd. Ook de medische sector is een belangrijk afnemer van gassen. Air Liquide heeft 130 fabrieken in 65 landen. Europa is de belangrijkste markt met 37%, Amerika is goed voor 30% en Azie voor 31%. Europa neemt 65% van de winst voor zijn rekening, omdat een aantal markten nog in de opstartfase zit. Air Liquide is een groeiaandeel. De jongste dertig jaar steeg de nettowinst jaarlijks gemiddeld met 10,5%, de laatste vijftien jaar met 7,7% en de laatste vijf jaar met 9%. In 2002 viel de groei tegen met een toename van slechts 1,3%. De langetermijncontracten met grote industriele afnemers geven stabiele opbrengsten en vormen een belangrijk stootkussen in economisch moeilijke tijden. In deze contracten is de prijs van het geleverde product verbonden met de onderliggende grondstofprijzen, waardoor de winstmarges vrij stabiel zijn. Daarbij worden de wisselschommelingen afgeremd door de lokale productie. Door al deze elementen zijn de resultaten van Air Liquide minder cyclisch dan die van de traditionele chemische industrie. Air Liquide is sterk afhankelijk van de gang van zaken en de nieuwe investeringen van zijn klanten. Met de economische malaise van de jongste jaren daalde het aantal nieuwe termijncontracten. Maar sinds enkele maanden keert het tij. In het tweede halfjaar worden zeven grote projecten opgestart. Ook de verstrenging van de wetgeving in Europa en Amerika is een groeistimulans. Vanaf 2005-2006 legt die een sterke verlaging van het zwavelgehalte in benzine en stookolie op. Om de norm te halen in de productie, zijn grote hoeveelheden industriele gassen nodig. We stellen ook een herneming in de elektronica vast en een verdere groei in de gezondheidszorg. We verwachten dat de winst van Air Liquide vanaf 2004 groeit met meer dan 10,5%. Deze groeivooruitzichten zitten volgens ons nog niet in de koers, ondanks de stijging van de koers van de jongste maanden. ES