Airbus-rel flakkert opnieuw op

(tijd) - De Amerikaanse regering heeft de Europese kommissie om een formeel overleg gevraagd over de wisselkoerssubsidies die de Westduitse regering zal verstrekken aan het Airbus- consortium. De VS-regering beweert dat dergelijke subsidies in strijd zijn met de subsidiekode van de GATT. Die verbiedt inderaad het verstrekken van exportsubsidies zoals direkte steun of de dekking van wisselrisico's. Beide partijen krijgen nu 30 dagen de tijd om overleg te plegen. Indien dit niets oplevert, kan een beroep gedaan worden op de GATT-procedures ter regeling van de geschillen.