Aiseau-Presle realizeert 17 miljoen likwidatiewinst

(tijd) - De twee vereffenaars van de Henegouwse steenkoolmijn Aiseau- Presle (reeds sedert 1977 in vrijwillige vereffening) gaven op de jongste algemene vergadering van de vennootschap een likwidatiewinst op van iets meer dan zeventien miljoen op een balanstotaal van 97,5 miljoen. De winst was vooral te danken aan uitzonderlijke inkomsten van 22,8 miljoen frank, die echter in het jaarverslag niet werden gespecifieerd.