Akademies eisen plaats op in het wetenschapsbeleid

De "Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België' en de "Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België' startten gisteren de viering van hun 50-jarig bestaan met een akademische zitting. Beide akademies werden in 1938 opgericht als tegenhanger voor de toen reeds bestaande maar overwegend franstalige akademies in België. Dat werd destijds beschouwd al een belangrijke stap in het Vlaamse streven naar meer kultuurautonomie. Een halve eeuw later lijken de Vlaamse akademies min of meer achterhaald door de tijd. De halve eeuwfeestviering wordt door de akademieleden echter aangegrepen om, tijdens een perskonferentie, hun instellingen uit de vergetelheid te halen en voor hen een plaats op te eisen in het Vlaamse wetenschapsbeleid.