Akademische kredieten voor mobiele studenten

Omdat de Europese universiteiten mekaars studietijden, tussentijdse en eindeksamens nog niet erkennen, wil het EG- programma voor de bevordering van de mobiliteit der studenten, Erasmus, daar wat aan doen. Vanaf het akademiejaar 1988-89, bij wijze van proef, en nadien voor 6 jaar (van 1989-90 tot 1994-95) wil dit programma een stelsel van akademische kredieten lanceren die in ieder EG-land erkend worden. Studenten die in een bepaald EG-land een universitaire opleiding volgen of voltooien, zullen aldus de kredieten kunnen laten gelden voor de universitaire studies die ze in andere EG-landen hebben gevolgd.