Akkoord algemene weddeschaalherziening ambtenaren

BRUSSEL (belga) - Vakbonden en regering hebben dinsdagavond een akkoord bereikt over de algemene baremaherziening voor de ambtenaren. Hierbij werden de minimum- en maximumbedragen vastgelegd binnen dewelke kan onderhandeld worden bij de verdere uitwerking van de weddeschaalherziening.