Akkoord EG-Canada over kernfusie

De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en Canada sloten gisteren een nieuw samenwerkingsakkoord op het vlak van de kernfusie. Canada zal daardoor deelnemen aan de EG-bijdrage tot ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), een projekt waaraan wordt deelgenomen door de EG, Japan, de USSR en de VS en dat tot doel heeft de technische haalbaarheid van kernfusie aan te tonen. Het ITER-projekt moet eind 1990 afgerond zijn.