Akkoord EG-Golfstaten in Luxemburg ondertekend

In Luxemburg werd gisteren het samenwerkingsakkoord ondertekend tussen de Europese Gemeenschap en de lidstaten van de Samenwerkingsraad der Arabische Golf-staten. Van die raad maken Saoedi-Arabië, Koeweit, Qatar, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman deel uit. Het akkoord dat in maart in Brussel geparafeerd werd, beoogt de samenwerking op alle gebieden. Op handelsgebied bevestigt het alleen het status quo, maar na de ondertekening van dit akkoord zullen beide partijen onderhandelingen aanvatten over een vrijhandelsakkoord. De Golf-staten hadden dit meteen tot stand willen zien komen, maar onder druk van de Europese petrochemische nijverheid is daar nog geen sprake van.