Akkoord EG-USSR botst op wederzijdse eisen

(tijd) - Hoewel de onderhandelaars van de Europese kommissie en de Sovjet-regering eensgezind bevestigden dat deze week in Brussel vooruitgang werd geboekt tijdens een nieuwe onderhandelingsronde over het toekomstig handels- en samenwerkingsakkoord tussen de Europese Gemeenschap en de Sovjetunie, werd vooral van Sovjet-zijde op een aantal hinderpalen gewezen die het akkoord nog steeds in de weg staan.