Akkoord klinische biologie verkleint ongelijkheid

(tijd) - Het voorstel over de subsidiering van de klinische biologie dat donderdagavond aanvaard werd door ziekenfondsen en artsen, zorgt voor een verdere gelijkschakeling tussen Wallonië en Vlaanderen. De nieuwe berekeningswijze zal normaal slechts een jaar geldig zijn. In de loop van '92 komen gegevens beschikbaar over de "reële patologie', wat de ongelijkheid praktisch volledig moet wegwerken. Vroeger werden de ziekenhuizen betaald per onderzoek dat werd verricht (klinische biologie beslaat enkel de laboratoriumonderzoeken in de ziekenhuizen). Daar er in Wallonië veel meer gebruik werd gemaakt van klinische biologie, ging meer dan 60 procent van het beschikbare geld naar daar.