Akkoord lijn 11 nog niet getekend

DEN HAAG (tijd) - Het akkoord dat Nederland met België vandaag wilde tekenen over de goederenspoorverbinding tussen Antwerpen en Rotterdam (lijn 11) is voorlopig op verzoek van België uitgesteld. De Nederlandse minister van Verkeer, Tineke Netelenbos, wilde het in de marge van de EU-transportraad ondertekenen, maar de federale minister van Verkeer, Isabelle Durant (Ecolo), wil dit pas doen na overeenstemming over de reactivering van de IJzeren Rijn in april, zo verluidt in Den Haag. De beide ministers zullen elkaar vandaag wel spreken, aldus een woordvoerster van het Nederlandse ministerie van Verkeer, maar of er dan een definitieve datum geprikt wordt, kon zij niet zeggen. Wel benadrukte zij, dat nu de kogel in feite door de kerk is, Nederland begint met alle voorbereidingen. Die ondertekening komt wel. De Nederlandse ministerraad besloot afgelopen vrijdag akkoord te gaan met een goederenspoorverbinding tussen Antwerpen en Rotterdam. Lijn 11 wordt dubbelsporig tot de aansluiting met de bestaande spoorlijn Goes - Bergen-op-Zoom, daarnaast komt een aparte aansluiting naar links, de zogenoemde Sloeboog voor een rechtstreekse spoorverbinding met Vlissingen. Nederland trekt voor het project 179 miljoen euro uit.De problemen op het Nederlandse net tussen Bergen-op-Zoom en Rotterdam worden nog gestudeerd. Lijn 11 moet uiterlijk in 2010 gereed zijn.