Advertentie
Advertentie

Akkoord over aanvullende Vlaamse partijfinanciering

(tijd) - De Vlaamse partijvoorzitters hebben een akkoord bereikt over een aanvullende Vlaamse partijfinanciering van zon 200 miljoen frank, naar analogie met de al bestaande aanvullende Waalse partijfinanciering. Tegen 25 januari moet een werkgroep een voorstel van decreet klaar hebben, vernamen we.