Akkoord over beperking uitgaven gemeenteraadsverkiezingen

(tijd) - De parlementaire werkgroep verkiezingsuitgaven heeft gisteren een akkoord bereikt over de beperking van de uitgaven bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Opvallend is dat er aan de uitgaven geen maximale grenzen worden opgelegd. Wel worden de campagnemogelijkheden zo beperkt dat veel uitgeven onmogelijk wordt. De partijen mogen bij gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen hoogstens 25 miljoen fr. uitgeven.