Akkoord over deeltijds werk bij Renault

PARIJS (reuters/tijd) - Vier vakbonden bij Renault-Frankrijk ondertekenden met de directie een akkoord inzake vrijwillig deeltijds werk. De twee belangrijkste vakbonden, CGT en CFDT, weigerden het akkoord te ondertekenen. De communistische bond CGT en de socialistische CFDT vertegenwoordigen meer dan 70 procent van de Franse werknemers.CGT en CFDT betreuren dat de directie afzonderlijke akkoorden wil afsluiten over deeltijds werk, arbeidsduurvermindering, het aanwervingsbeleid en vervroegde pensionering. Zij geven de voorkeur aan globale onderhandelingen over alles wat met tewerkstelling te maken heeft.