Advertentie
Advertentie

Akkoord over draaiboek Kyoto-gesprekken

(tijd) - Een werkgroep met vertegenwoordigers van de federale overheid en de deelstaten geraakte het gisteren eens over een draaiboek voor de Kyoto-gesprekken. De verschillende regeringen van het land moeten in principe voor maart 2004 afspraken maken over de verdeling van de Belgische lasten om te voldoen aan het internationale protocol over de uitstoot van broeikasgassen. Maar de hindernissen voor een definitief akkoord blijven zeer groot.