Akkoord over exploitatie Leuvense evenementenhal

LEUVEN (belga) - Het Leuvense stadsbestuur en de exploitatiemaatschappij hebben een beginselakkoord afgesloten over de uitbating van de evenementenhal, die de stad aan de Eén Mei-laan in Kessel-lo wil bouwen.