Akkoord over hogere biedprijs Cofibel en Cofimines afgerond

(tijd) - Schneider zal de minderheidsaandeelhouders van Cofibel en Cofimines een hogere prijs bieden voor hun aandelen. Dat bevestigde de Franse groep gisteren in een mededeling. De toegift betekent volgens Schneider dat het openbaar bod op beide vennootschappen 60 miljoen Franse frank duurder zal uitvallen. De minderheidsaandeelhouders hebben zich als tegeninspanning bereid verklaard hun gerechtelijke akties tegen Schneider in te trekken.