Akkoord over landelijk referendum in Nederland

DEN HAAG (anp) - De Nederlandse regeringspartijen PvdA, VVD en D66 hebben een compromis bereikt over de invoering van het landelijk referendum. Ze zijn het eens geworden dat de drempels voor het houden van een referendum toch in de grondwet worden opgenomen. Dat was de uitdrukkelijke eis van de VVD-fractie om in te stemmen met de invoering van het landelijk referendum.In ruil hebben de rechts-liberalen (VVD) hun eis laten vallen dat 1,15 miljoen handtekeningen nodig zijn om een referendum af te dwingen. Die drempel was voor de links-liberale D66 onaanvaardbaar hoog. De VVD legt zich nu neer bij het voorstel dat uitgaat van 600.000 handtekeningen. Eerder leek het erop dat de kwestie van het referendum zou uitlopen op een conflict tussen de regeringsfracties in de Kamer.