Advertentie
Advertentie

Akkoord over samenwerking buitenlandse handel

(tijd) - Het Overlegcomité keurde gisteren enkele samenwerkingsakkoorden ter uitvoering van het Lambermont-bis-akkoord goed, onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring in het parlement van de twee onderliggende wetsontwerpen. Het belangrijkste is dat over het Agentschap voor Buitenlandse Handel. Over het statuut van de Nationale Plantentuin na de overdracht aan de Vlaamse Gemeenschap is er nog geen eensgezindheid.