Akkoord over sociaal luik bij Dassault België

CHARLEROI (belga) - Er is een globaal akkoord bereikt over het sociaal luik van de overname, op het einde van dit jaar, van Dassault Belgique Aviation door Sabca. Een ruime meerderheid van de betrokken arbeiders (72,8%) keurde het bereikte akkoord goed. Dat bepaalt onder meer dat het minimumbedrag van de afscheidspremie opgetrokken wordt van 50.000 naar 100.000 frank. Aan vakbondszijde wordt onderstreept dat het akkoord alleen geldt voor de principes van het akkoord.