Akkoord over sociaal statuut van onthaalouders

(tijd) - De bevoegde ministers van de federale regering en de gemeenschapsregeringen bereikten gisteren een principeakkoord over het sociaal statuut van de erkende en gesubsidieerde onthaalouders. Omdat onthaalouders geen loon maar een onkostenvergoeding ontvangen, gaat het statuut uit van een fictief loon voor de onthaalouders dat gelijk is aan het gewaarborgd gemiddeld minimum maandloon van 1.125 euro (45.000 frank). Bijdragen en uitkeringen worden op basis van dit loon berekend. Het beginselakkoord moet nog in wetten en decreten worden omgezet.