Akkoord over sociaal statuut van Vlaamse ministers

(tijd) - De Vlaamse regering en het Vlaams parlement bereikten woensdag een akkoord over het sociaal statuut van de ministers. Dat meldt minister-president Luc van den Brande. Het akkoord werd uitgewerkt door een gemengde werkgroep, waaraan alle fractieleiders deelnamen. Net voor de grote vakantie werkte de Vlaamse regering een ontslagregeling uit die door de media prompt als (te) vorstelijk werd omschreven. Geschrokken van de kritiek trok de regeringsploeg het ontwerp weer in. In september lanceerde Van den Brande het voorstel om zich bij de uitwerking van een nieuw sociaal statuut te laten leiden door drie basisbeginselen. Vooreerst, aldus de minister-president, moet de vergoeding die de Vlaamse ministers ontvangen analoog zijn met die van de federale ministers. Ten tweede zullen de kosten voor water, gas en elektriciteit in de privé-woning van de Vlaamse excellenties niet langer worden terugbetaald. Ten slotte moet voor de Vlaamse ministers een uittredingsregeling en een pensioen worden uitgewerkt dat gelijk is aan de regeling die geldt voor de Vlaamse parlementsleden.