Akkoord over wapenresolutie

BRUSSEL (belga) - De kamerfrakties van de meerderheid zijn het gisteren eens geworden over een voorstel van resolutie over de wapenhandel. De tekst vraagt dat elke beslissing over uitvoer van wapens wordt voorafgegaan door een beraadslaging in de schoot van de regering. Het is de bedoeling volgende week vrijdag over het voorstel te stemmen. De Volksunie trok haar voorstel van resolutie in.