Akkoord regering Israël

JERUZALEM (afp) - De aftredende Israëlische premier, Ehud Barak, en zijn opvolger, de rechtse politicus Ariël Sharon, bereikten gisteravond een beginselakkoord voor het vormen van een regering van nationale eenheid. Dat meldde het kantoor van Barak in Jeruzalem. Barak, die bij de premiersverkiezingen op 6 februari door Sharon verpletterend werd verslagen, hield wel een slag om de arm. De vorming van de regering is gestoeld op een voorlopige overeenkomst. Het politieke beleid en de tekst van de overeenkomst moeten nog worden ingevuld. Hij hoopt het uiteindelijke akkoord begin volgende week aan zijn Arbeiderspartij te kunnen voorleggen. Barak en Sharon zijn het eens dat de Arbeiderspartij de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken levert. Het bureau van de premier preciseerde niet of Barak zelf de ministerpost van Defensie aanvaardt. Een medewerker had enkele uren voordien gezegd dat Barak daartoe bereid was.