Advertentie
Advertentie

AKO-lening Kredietbank volgetekend

(tijd) - De 1.140.135 niet-uitgeoefende voorkeurrechten voor de inschrijving op de automatisch konverteerbarte achtergestelde obligatielening (AKO) van de Kredietbank werden maandag verkocht op de beurzen van Brussel en Antwerpen. De scrips leverden 24 frank op in Antwerpen en 25 frank in Brussel. Na aftrek van taksen, verkoop- en andere administratieve kosten bedraagt de netto-opbrengst 23 frank per deelbewijs nummer 9. Vanaf 19 november wordt dit bedrag betaald aan de aandeelhouders die tijdens de periode van 22 oktober tot 5 november hun voorkeurrecht niet hebben uitgeoefend. De koepons nr. 9 kunnen worden aangeboden bij de Kredietbank, Credit Générale en HSA Spaarbank.