Akte pleit Beaulieu vrij van schenking 725 mln. subsidies

In 1984 legde een notariële akte korrekt vast dat de tapijtgroep Beaulieu zonder tegenprestatie de aandelen verwierf, die de staat voor een bedrag van 725 miljoen frank aangekocht had in de NV Beaulieu Kunststoffen. Die akte werd ondertekend in naam van de toenmalige minister van ekonomische zaken Mark Eyskens. Beaulieu is daarmee juridisch perfekt ingedekt tegen de eis van EG-kommissaris Peter Sutherland die zegt dat die "schenking' van 725 miljoen konkurrentievervalsing is en dus door het bedrijf moet worden teruggestort. Minister van ekonomische zaken Willy Claes stelt dat het dossier "torenhoge juridische problemen creëert die worden onderzocht door gerenommeerde juristen'.