Advertentie
Advertentie

Aktie 'bijleren, een nieuwe kans' gaat van start

Ruim vijf procent van de Vlamingen kan niet lezen of schrijven. Een nog veel grotere groep van de bevolking is niet aangepast aan de eisen van de hudige maatschappij. Deze mensen kennen tal van problemen omdat zij een veel te lage scholingsgraad bezitten. Tegelijk bestaat er een duidelijk verband tussen scholingsgraad enerzijds en de werkloosheid en bestaansonzekerheid anderzijds. Daarom zullen de BRT (instruktieve omroep), het Vlaams centrum voor volksontwikkeling en de aktie basisedukatie een sensibilizeringscampagne voeren om op dit probleem te wijzen. De campagne die loopt onder het motto, 'bijleren, een nieuwe kans' willaaggeschoolden aansporen om een kursus te volgen. Tegelijk is de campagne bedoeld om het brede publiek en de overheidsinstanties op de problematiek te wijzen.