Advertentie
Advertentie

Aktie tegen aanleg A24

(tijd) - De milieubeweging tracht de aanleg van de A24 tussen Hasselt en Eindhoven, de zogenaamde Noord-Zuid-verbinding, te verhinderen. Daartoe hebben de verenigingen twee percelen gekocht die op het tracé gelegen zijn. Deze percelen worden verkaveld in duizendsten en verder verkocht. Op deze wijze wordt de onteigeningsprocedure bemoeilijkt. De Bond Beter Leefmilieu (BBL) heeft reeds een perceel gekocht en roept haar leden op dit voorbeeld te volgen.