Aktieplan voor werkgelegenheid

BRUSSEL (tijd) - Bij de uitvoering van het aktieplan van het Witboek voor groei, kompetitiviteit en werkgelegenheid leggen de regeringen nog steeds de klemtoon op het bestrijden van de werkloosheid, hoewel ze stilaan tot het besef komen dat ze de werkgelegenheid in een ruimere zin moeten aanpakken, met name door een aktievere kreatie van arbeidsplaatsen.Tot die bevinding kwam Europees kommissielid Padraig Flynn tijdens zijn besprekingen met de regeringen van de lidstaten. Hij wil dat meer aandacht besteed wordt aan onderling met mekaar verbonden problemen zoals sociale bescherming, belastingen en werkgelegenheid. Dat is met name belangrijk om maatregelen te nemen ter vermindering van de loonkosten van ongeschoolde arbeidskrachten. Flynn geeft echter toe dat wijzigingen in de belastingen op arbeid en in het gebruik van de sociale-zekerheidsfondsen tijd vergen. Flynn meent echter dat de hervormingen in die zin moeten doorgevoerd worden en dat de regeringen niet mogen bezwijken voor moeilijkheden of tegenstand.