Akties bij spoorwegen opgeschort

(tijd) - Nadat de NMBS-direktie een aantal toezeggingen deed, heeft de ACOD-spoor beslist voorlopig zijn stakingsaanzeggingen op te schorten. Er werd alvast overeengekomen dat de eerder toegezegde voorschotten zullen geïntegreerd worden in de algemene baremaherziening en dat voor de pensioenen die ingaan op 1 oktober rekening zal worden gehouden met die voorschotten. Direktie en vakbonden zullen samen bij de regering aandringen op een juridisch kader voor een overleg inzake de pensioenen. De ACOD zal tot de ontmoeting met de regeringsinstanties zijn stakingsaanzegging opschorten (de kristelijke bond CVCC deed niet aan de akties mee) en de twee bonden zullen na dit overleg medio april de bereikte resultaten van de ontmoeting evalueren.