Aktieve in plaats van passieve kontrole

BRUSSEL (tijd) - De dagelijkse stempelkontrole van de werklozen behoort vanaf vandaag tot de folklore. Werklozen moeten zich voortaan nog maar twee maal per maand aanbieden voor een kontrole. Bedoeling is de werklozen niet langer op een passieve wijze te kontroleren maar wel hun aktieve beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt na te gaan. Minister van tewerkstelling en arbeid Luc Van den Brande wil in de toekomst zelfs een deel van de werkloosheidsuitkering afhankelijk maken van de inspanningen van de werkloze om een job te vinden of een opleiding te volgen. Eén van de punten in het regeerakkoord van Martens VIII was de humanizering van de stempelkontrole voor de werklozen. De dagelijkse stempelkontrole werd immers beschouwd als een voorbijgestreefde maatregel. Voor de werklozen werd het als vernederend ervaren dat ze zich dagelijks aan het gemeentehuis moesten aanbieden. Daarbij werd deze vorm van passieve kontrole van de werkbereidheid van de werklozen niet langer als efficiënt aanzien. Voor een aantal socialistische parlementairen kon deze passus uit de regeringsverklaring niet vlug genoeg uitgevoerd worden en ze vroegen CVP-minister van tewerkstelling en arbeid Van den Brande om de dagelijkse stempelkontrole onmiddellijk en voor alle kategorieën werklozen af te schaffen.