Alan Greenspan benoemd tot ridder in VK

(tijd) - Sir Alan Greenspan, de centrale bankier van de Amerikaanse Federal Reserve bank (Fed) kreeg gisteren de eretitel Knight of the British Empire als dank voor zijn internationale verdiensten. Greenspan wees in zijn speech op de belangrijke rol van de centrale banken in tijden van kredietschaarste, en pleitte voor een nauwere samenwerking tussen de Fed en de Europese Centrale Bank.